I.

A kompetencia fokát a tudás és a gyakorlat 0-tól 10 pontig terjedő értékek között határozzuk meg. Minden értéktartomány karakterisztikáját igék és főnevek kombinációival írjuk le, illetve határozzuk meg. A négy minősítési szinten eltérő intervallumban értékeljük a jelölteket, és az önértékelésnél is ezeket az intervallumokat kell bázsnak tekinteni.

A 0 érték “nincs kompetencia” jelentéssel bír, a 10-es érték “abszolút, maximum kompetencia” értéket jelent.

Az 1-2 közötti értékek  azt jelentik, hogy a jelölt éppen képes felismerni, megnevezni, leírni, megmagyarázni, meghatározni a tudást, és alkalmazni alacsony komplexitású projektmendzsment helyzetekre vonakozóan.

Igék: felismer, megnevez, leír, megmagyaráz, meghatároz

Főnevek: terminológiák, elnevezések, tények, követelmények, szabványok, szabályok, módszertanok, folyamatok, kapcsolatok, viszonyok

A 3-5 közötti értékek,  melyek az IPMA D szintű projektmendzserek értékelésének fókuszában állnak, azt jelentik, hogy a jelölt magabiztosan képes felismerni, megnevezni, struktúrálni, leírni, megmagyarázni, meghatározni a tudást, és alkalmazni a különböző összetettségű projektmendzsment helyzetekre vonakozóan.

Igék: felismer, megnevez, struktúrál, leír, megmagyaráz, meghatároz

Főnevek: terminológiák, elnevezések, tények, követelmények, szabványok, szabályok, módszertanok, folyamatok, kapcsolatok, viszonyok

A 4-6 közötti értékek, melyek az IPMA C szintű projektmendzserek értékelésének fókuszában állnak, az alábbi karakterisztikák mentén kerülnek értékelésre:

Tudás:
A jelölt alapos tudással rendelkezik és képes felismeri és alkalmazni azt, a releváns követelményeknek megfelelően, valamint képes azt a projekt-menedzsment helyzeteiben, különböző komplexitásban alkalmazni.

Gyakorlat:

A jelölt átlagos szintű gyakorlattal és előélettel rendelkezik a projekt-menedzsment területén szerzett több, jelentős projektben, a gazdasági élet legalább egy jelentős szektorában, és a projektek legtöbb fázisában.

Értékelhető, figyelembe vehető gyakorlat: felelős projektvezető pozícióban, különböző projektekben, azok legtöbb fázisában, korlátozott komplexitásban, jól értve a projektmenedzsmentet.

Igék: alkalmaz, használ, megvalósít, kalkulál, ellenőriz, interpretál, megkülönböztet, szolgál.
Főnevek: helyzetek, alkalmazások, alapelvek, kritériumok, szabályok, következtetések.

 

Az 5-8 közötti értékek, melyek az IPMA B szintű programmendzserek értékelésének fókuszában állnak, az IPMA C szintnél magasabb gyakorlati szintet, komplex projektekben szerzett gyakorlatot és a tudás alapos, készség szintű alkalmazásának képességét jelentik.

A 7-9 közötti értékek, melyek az IPMA A szintű portfóliómendzserek értékelésének fókuszában állnak, azt jelentik, hogy a jelölt képes összetett projekt mendzsment helyzetben elemezni, vezetni, tervezni, fejleszteni, egyesíteni, felügyelni, alkotni, dönteni, a programmendzsment és portfolio-menedzsment területén egyaránt, és képes irányítani alprojekt-menedzsereket.

Igék: elemez, vezet, tervez, fejleszt, egyesít, felügyel, alkot, dönt

Főnevek: feltételek, előfeltételezések, ötletek, vélemények, esetek, modellek, alternatívák, problémák, okok, folyamatok, értékelések

II.

A projektmenedzsment szakmában dolgozó jelöltek tudásának és  gyakorlatának növekednie kell a fejlődés és előrehaladás során. Hasonlóan a minősítési szintek követelményei is növekednek, szigorodnak (ismerve a képességek fejlesztésének tényeit, amihez illeszkednek az értékelési módszerek) és tágulnak (az egytől a több különböző projektig, eljárásig) az IPMA D szinttől az IPMA A szintig. A projektmenedzsment kompetencia elemei ugyanazok minden szinten, ugyanakkor a minősítő biztosok által feltett kérdések, és a jelöltektől elvárt válaszokkal szembeni elvárások különböző értékközönként jelennek meg, az alábbiak szerint:

tábla: értékközök és minimum átlagok az IPMA szintekhez

A prokjektmenedzsment kompetenciáinak pontozásakor (tudás és gyakorlat az érintett területekre vonatkozóan) a kompetencia minden elemére meg kell határozni a becsült értéket (0, 1, ..., 9, 10). Később a minősítő biztosok ezt az értéket összehasonlítják a jelölt által, a vizsgákon bemutatott és igazolt kompetencia értékekkel.  A valódi értékek a minősítés során meghatározott kompetencia értékhatárok között jelennek meg. (IPMA D szint esetében 2.5 - 6.0 között, IPMA A szint esetén 5.5 - 9.0 között.) 

Ha például a jelölt azt állítja, hogy a kockázat és lehetőség menedzsment területén 7 és 9 közötti szakaszban van, a kompetens projekt mendzsment tudás bizonyítékául elvárható tőle a program és/vagy portfolio menedzsment szignifikáns összetettségi szintjén szerzett tudás és gyakorlat. 

Go to top